Disclaimer

Internet 

 

De informatie op deze Internetsite en andere Van Herk Groep Internetsites (hierna te noemen de “Van Herk Groep sites”) is zorgvuldig samengesteld en geanalyseerd door Van Herk Management Services B.V. (VHMS). De informatie op de Van Herk Groep sites kan, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De Van Herk Groep sites zijn bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden en mogen als zodanig worden gebruikt. De Van Herk Groep sites mogen niet worden gebruikt als vervangers voor willekeurig welke vorm van advies dan ook, noch mag er als zodanig op worden vertrouwd. De Internet sites waarnaar de Van Herk Groep sites hyperlinks hebben of anderszins aan refereren zijn noch onderzocht noch geanalyseerd door VHMS. Er wordt geen garantie, impliciet of expliciet, gegeven voor de juistheid of volledigheid van de geboden informatie. In geen enkel geval zal VHMS of een van haar directeuren, medewerkers of adviseurs aansprakelijkheid accepteren voor de informatie die is opgenomen in de Van Herk Groep sites of enige gehyperlinkte of aangehaalde Internet site. VHMS behoudt alle rechten op handelsnamen en patenten, alsmede auteursrechten, intellectuele en andere eigendomsrechten op de informatie die de Van Herk Groep sites bevatten. Er worden geen expliciete of impliciete rechten verleend. Elk gebruik of reproductie van informatie of eigendommen in de Van Herk Groep sites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VHMS is strikt verboden. 

 

The information contained in this Internet site and other Van Herk Groep Internet sites (hereinafter referred to as “Van Herk Groep sites”) has been carefully obtained and analyzed by Van Herk Management Services B.V. (VHMS). All information is subject to change without notice. The Van Herk Groep sites are intended for general information purposes and should not be used as a substitute for any form of advice or otherwise be relied upon. The information on hyperlinked or referred to Internet sites is neither investigated nor analyzed by VHMS. No warranty or representation, express or implied, is given as to the accuracy or completeness of the information. In no event the VHMS, nor any of their directors, employees, or advisors will accept any liability with regard to the information contained in the Van Herk Groep sites or any other hyperlinked or referred to Internet sites. VHMS reserves all copyright, trademark, patent, intellectual and other property rights in the information contained in the Van Herk Groep sites, and no express or implied license is granted in respect thereof. Any unauthorized use or reproduction of the information or proprietary rights contained in the Van Herk Groep sites is strictly prohibited. 

 

E-mail 

 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Van Herk Management Services B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor niet tijdige ontvangst daarvan. 

 

The information contained in this e-mail message is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Van Herk Management Servies B.V. does not accept any liability for the incorrect and incomplete transmission of the information contained in this e-mail message nor for any delay in its receipt.