Nationaal Grondbezit B.V.
Lichtenauerlaan 32
3062 ME Rotterdam

Tel: +31(0)10-2426100
Mail: wonen@nagron.nl

Onze werkwijze

Uiteraard willen wij u als woningzoekende optimaal van dienst kunnen zijn. Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Wij hanteren een inkomensnorm voor uw netto maandinkomen, die kunt u per woning op onze website vinden.

Om goedkeuring te krijgen hebben wij van u gegevens nodig.

Wanneer u in loondienst bent

 • Een werkgeversverklaring, niet ouder dan 2 maanden
 • Jaaropgave van het afgelopen jaar
 • Uw laatste 3 salarisspecificaties
 • Kopie van uw bankafschrift met laatste 3 salarisstortingen
 • Kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • Goed-huurdersverklaring van uw huidige verhuurder
 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie

Indien u zelfstandig bent

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden
 • Kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • Uw jaarcijfers van het voorgaande jaar
 • Een accountantsverklaring
 • Uw aangifte IB van het voorgaande jaar
 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie

Gepensioneerden

 • Indien u gepensioneerd bent, dient u door middel van jaaropgaven aan te tonen, wat uw bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn.

U betaalt bij ons een administratieve vergoeding van € 249,26 inclusief BTW. Een maand waarborgsom is gebruikelijk, maar in sommige situaties kunnen we om 2 of 3 maanden waarborgsom vragen.
De eerste betaling en het ondertekenen van de huurovereenkomst zijn de voorwaarden voor het overhandigen van de sleutel.

Vanaf dat moment hopen we dat u geniet van uw nieuwe woonruimte en er de komende tijd met veel plezier woont!


Valsheid in geschrifte
Wanneer aspirant huurder(s) vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is Nationaal Grondbezit B.V. genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (Artikel 225 van het Strafrecht).