Nationaal Grondbezit B.V.
Lichtenauerlaan 32
3062 ME Rotterdam

Tel: +31(0)10-2426100
Mail: wonen@nagron.nl

Amsterdam - Minervaplein

Het Minervaplein heeft vooral een woonfunctie. Het plein bestaat uit acht grote blokken gebouwd in de classicistische stijl van de Amsterdamse School. De twee koppen aan de noordzijde van het plein zijn rijksmonumenten, terwijl de overige zes koppen gemeentelijke monumenten zijn (vijf van de zes sedert eind 2012; de kop aan de noordoostzijde was al langer gemeentelijk monument).

Bij de toekenning van de status van gemeentelijk monument aan de resterende vijf koppen eind 2012 heeft een rol gespeeld dat zo de aanliggende bebouwing van het Minervaplein in het geheel monumentale status verkreeg; het plein werd volledig omsloten. Opgemerkt werd: "Dit plein met de aanliggende bebouwing is zo groots en monumentaal ontworpen (in samenhang met de as van de Minervalaan), dat het uniek is in Nederland."[1]

Het plantsoentje in de zuidoostelijke hoek van het plein verkreeg in de jaren negentig de benaming Professor Durrerplantsoen, naar de Amsterdamse cardioloog Dirk Durrer. Hier staat ook het Durrer-monument, dat door prinses Juliana op 28 mei 1986 werd onthuld.

Direct naar het inschrijfformulier!